dodocdao.com đăng tin miễn phí hoàn toàn
 
Thông tin liên hệ ban quản trị website

Bạn có thể liên hệ ban quản trị website thông qua email : dodocdao.com@gmail.com


để có thể phản ánh các thắc mắc cũng như yêu cầu, góp ý như :

Thắc mắc về hình thức hay cách thức hoạt động.

Các thông tin cần biết về hình thức đăng tin.

Mức độ tuy tín của website và tìm hiểu các thông tin liên quan.

Phản ánh hay yêu cầu các thao tác mà cần thiết hỗ trợ cho cá nhân thành viên

Phản ánh các gian lận hay thông tin mà thành viên khác gian lận.

Các hỗ trợ cân thiết khác