dodocdao.com đăng tin miễn phí hoàn toàn
 
Hội Gốm Sứ
biên hòa xưa
biên hòa xưa
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (419)
Đăng lúc : 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh
chóe xanh trắng cao 39 cm, vẽ tơ tóc
chóe xanh trắng cao 39 cm, vẽ tơ tóc
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (299)
Đăng lúc : 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh
Đôn trống bh vân thù bồ tát cưỡi voi bạch tượng
Đôn trống bh vân thù bồ tát cưỡi voi bạch tượng
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (286)
Đăng lúc : 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh
giao luu!
giao luu!
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (275)
Đăng lúc : 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh
Ấm tử sa dung tích ơớn
Ấm tử sa dung tích ơớn
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (295)
Đăng lúc : 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh
cặp voi men cánh gián biên hòa xưa già cóc cách
cặp voi men cánh gián biên hòa xưa già cóc cách
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (287)
Đăng lúc : 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh
Đĩa nho sóc Đk 28,5 cm
Đĩa nho sóc Đk 28,5 cm
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (249)
Đăng lúc : 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh
tam anh kết nghĩa vườn đào gl ạ
tam anh kết nghĩa vườn đào gl ạ
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (267)
Đăng lúc : 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 09-07-2015 12:00:00
Gởi bởi : nguoisaithanh
bộ ấm chén cao cấp
bộ ấm chén cao cấp
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (380)
Đăng lúc : 07-07-2015 01:47:31
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 07-07-2015 01:47:31
Gởi bởi : nguoisaithanh
bán sành sứ xưa
bán sành sứ xưa
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (276)
Đăng lúc : 07-07-2015 01:46:35
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 07-07-2015 01:46:35
Gởi bởi : nguoisaithanh
Đĩa vẽ 25cm
Đĩa vẽ 25cm
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (259)
Đăng lúc : 07-07-2015 01:44:18
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 07-07-2015 01:44:18
Gởi bởi : nguoisaithanh
thành viên mới nhờ các bác tư vấn
thành viên mới nhờ các bác tư vấn
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (245)
Đăng lúc : 07-07-2015 01:43:26
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 07-07-2015 01:43:26
Gởi bởi : nguoisaithanh
xin các bác giám định hộ
xin các bác giám định hộ
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (248)
Đăng lúc : 07-07-2015 01:42:25
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 07-07-2015 01:42:25
Gởi bởi : nguoisaithanh
bộ ấm dáng vuông
bộ ấm dáng vuông
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (261)
Đăng lúc : 07-07-2015 01:39:49
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 07-07-2015 01:39:49
Gởi bởi : nguoisaithanh
Đĩa vẽ
Đĩa vẽ
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (282)
Đăng lúc : 07-07-2015 01:37:58
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 07-07-2015 01:37:58
Gởi bởi : nguoisaithanh
bình mới mua, nhờ các bác xem giùm là gốm vùng nào và tầm bao nhiêu niên ạ?
bình mới mua, nhờ các bác xem giùm là gốm vùng nào và tầm bao nhiêu niên ạ?
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (228)
Đăng lúc : 07-07-2015 01:37:09
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 07-07-2015 01:37:09
Gởi bởi : nguoisaithanh
bộ ấm chén giả cổ
bộ ấm chén giả cổ
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (269)
Đăng lúc : 07-07-2015 01:36:26
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 07-07-2015 01:36:26
Gởi bởi : nguoisaithanh
có vài món đồ sứ cần giao lưu
có vài món đồ sứ cần giao lưu
Hội Gốm Sứ   - TP Hồ Chí Minh
Đã xem : (254)
Đăng lúc : 07-07-2015 01:35:29
Gởi bởi : nguoisaithanh ( Có 1 đánh giá )
Có 0 phản hồi
lần cuối 07-07-2015 01:35:29
Gởi bởi : nguoisaithanh
Chuyển đến trang [trước]  1 2 3 4