dodocdao.com đăng tin miễn phí hoàn toàn
 
Ngày đăng tin: 18/02/2016  - Nơi rao: TP Hồ Chí Minh - Lượt xem : 234
Người đăng : Tranhavy - Địa chỉ : Hà Nội
Điện thoại : 0164 6167305
dành cho các bác yêu thuốc lào

 

Giao lưu dành cho các bác thik đồ điếu 
Đề tài Ngư ông đắc lợi , được bọc đồng xung quanh rất sang chảnh 
Chất liệu men rạn Cổ Đồ 
Điếu bát hút rất êm và phê 
Tình trạng lành tít 
Lien hệ : 0164 7858948

Để đăng thông tin cần đăng nhập