dodocdao.com đăng tin miễn phí hoàn toàn
 
Thông tin thành viên
Hồ Thái Trụ Nhân - 12-12-1984
vaccuchuoi
27/221/6 Điện Biên Phủ, Q Bình Thạnh, TP.HCM
090 66 77 601
Update thông tin : 23/04/2014
Tổng số đánh giá: 5
Đánh giá tốt: 1
Đánh giá bình thường: 3
Đánh giá không tốt: 1
tên Tình trạng Lúc
vaccuchuoi3 Không đồng ý 25/05/2015 05 : 09 : 17
vaccuchuoi4 Không đồng ý 26/05/2015 04 : 32 : 07